Adresseliste

Sognepræst for alle 4 sogne:
Adam Torp 
Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens
Tlf. 64 79 10 28
at@km.dk

Barløse, Sandager & Holevad Sogne:
Organist for alle tre sogne:
Per Ballegaard
Dreslettevej 3, 5683 Hårby
Tlf. 64 77 13 66

Kirkesanger for alle 4 kirker:
Bo G. Jørgensen
Lærkevænget 1
5631 Ebberup
Tlf. 21 30 80 27

Graver Barløse Kirke:
Elly Søgaard
Barløsevej 42, Barløse
5610 Assens
Tlf. 20 43 76 08
 
Graver Sandager Kirke:
Robert Foss
Fuglebakken 12 5492 Vissenbjerg
Tlf. 24 41 92 28
 
Graver Holevad Kirke:
Elly Søgaard
Barløsevej 42, Barløse
5610 Assens
Tlf. 20 43 76 08
 
Menighedsrådsformand:
Jørgen Jacobsen
Barløsevej 26, Barløse
5610 Assens
Tlf. 24 80 97 25
gladmal@outlook.dk
 
Kontaktperson:
Otto Sørensen
Sandager Kirkevej 19, Sandager
5610 Assens
Tlf. 21 65 46 47
 
Regnskabsfører:
Britt Larsen Aborgvej 5, Aborg
5610 Assens
britt.larsen@mail.dk
 
Kirkeværge Barløse Kirke:
Hans Frederik Larsen
Skovvangsvej 9, Barløse
5610 Assens
Tlf. 64 79 17 58
 
Kirkeværge Sandager Kirke:
Jørgen Bang
Baunevej 30, Sandager
5610 Assens
Tlf. 64 79 10 97
 
Kirkeværge Holevad Kirke:
Ib Hansen Mygindvej 5, Holevad
5610 Assens
 
 
 
Turup Sogn:

Organist:
Uffe Kofod
Blidegnsvej 5, Hågerup
5600 Faaborg
Tlf. 40 10 18 54

Midlertidig graver:
Dorthe Nielsen
Gamtoftevej 92, Turup
5610 Assens
Dorthe1915@hotmail.com

Menighedsrådsformand:
Per Erwin Detlefsen
Kærvangen 13, Turup
5610 Assens
Tlf. 64791515 / 23480675
detlefsen@privat.dk
 
Regnskabsfører:
Jan B. Thygesen
Egevænget 6 Håstrup
5600 Faaborg

Kirkeværge Turup Kirke:
Gerda Elise Pedersen
Gamtoftevej 78, Syrehusene
5610 Assens
Tlf. 41105876
gerda@projektcare.dk

Kontaktperson:
Milly Marie Svane
Turupvej 69, Turup
5610 Assens
Adam Torp